KONTAKT

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
SAMONI s.r.o.
951 51 Nová Ves nad Žitavou 155

IČO: 46 767 967
DIČ: 2023568789

VEDENIE SPOLOČNOSTI:
Ing. Monika Štefkovičová (konateľ)
Tel.: +421 918 498 109
e-mail: okno.samoni@gmail.com
e-mail: servisokien@samoni.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
VÚB a.s. SK5102000000003048850358


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka č. 32261/N
Zoznam výpisov č.: KB – 7679/12
č. ObU-NR-OZP-2012/07118-2
č. živnostenského registra 430-41794